MVIC

Vieta, kur moterys gali susirinkti ir tikėtis gauti paramą bei būti suprastos spręsdamos įvairias problemos, su kuriomis susiduria.