MVIC veiklą vykdo Šiaulių mieste ir visame šiaurės Lietuvos regione.

Asociacija Moterų veiklos inovacijų centras (MVIC) įkurta 2002 m. lapkričio 25 dieną.

MVIC veiklą vykdo Šiaulių mieste ir visame šiaurės Lietuvos regione.


Asociacija Moterų veiklos inovacijų centras (MVIC) įkurta 2002 m. lapkričio 25 dieną.

Organizacijos misija - kiekvienos moters saviraiškos skatinimas ir integracija į nuolat besikeičiantį gyvenimą, keičiantis ekonominėms, socialinėms sąlygoms bei vertybėms.

Tikslai - skatinti moterų ir vyrų bendradarbiavimą įgyvendinant lygiateisiškumo principus politikoje, versle, viešajame sektoriuje; pilietiškumo skatinimas- pagarba žmogaus teisėms ir pareigoms; ekonominė ir teisinė garantija šeimai; NVO plėtra ir bendradarbiavimas.

MVIC vykdo edukacinę, filantropinę, projektinę veiklą; organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus; skatina moteris aktyviau įsijungti į verslą.

Moterų veiklos inovacijų centras tai yra vieta, kur moterys gali susirinkti ir tikėtis gauti paramą bei būti suprastos spręsdamos įvairias problemas, su kuriomis susiduria.