Prie MVIC veikia neformalūs fondai ir klubai

Labdaros paramos fondas Moterų politikių klubas Jaunųjų politikių klubas

Labdaros paramos fondas remia ir globoja vaikus


sergančius sunkiomis ligomis, taip pat remiame Šiaulių S.Sondeckio menų mokyklos gabius moksleivius.


testas

Moterų politikių klubo tikslas


skatinti politines partijas, piliečius laikytis aukštų etikos normų politinėje, profesinėje, komercinėje veikloje, visuomeniniame gyvenime, ugdyti partijų atsakingumo ir patikimumo įvaizdį, siekti lyčių lygių galimybių principų įgyvendinimo politikoje ir kt.


Jaunųjų politikių klubo tikslas


idėja skatinti, aktyvinti pilietiškumo sklaidą, žadinti tautinę savimonę, dorovines gyvenimo nuostatas. Šios jaunimo iniciatyvos Šiaulių mieste yra įgyvendinamos per švietėjišką veiklą.