Kas yra SPC?

Kaip nurodyta LR Apsaugos nuo smurto įstatyme, Specializuotos pagalbos centras https://www.specializuotospagalboscentras.lt/ – viešąsias funkcijas atliekanti institucija, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. Į juos gali kreiptis visų Lietuvos savivaldybių gyventojai.

Specializuotos pagalbos centrų veiklą reglamentuoja Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-227 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo“.

Specializuotos pagalbos centras (toliau – SPC), gavęs iš policijos informaciją apie smurto artimoje aplinkoje atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens duomenis, pagal galimybes nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą SPC darbo dieną po informacijos gavimo, telefonu ar kitomis priemonėmis ir būdais susisiekia su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu ir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę pagalbą.

Specializuota kompleksinė pagalba teikiama ir tuomet, jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo pats savarankiškai kreipiasi į SPC.

Ką gali pasiūlyti smurtą ar jo grėsmę patyrusiam žmogui SPC?

Jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo priima specializuotą kompleksinę pagalbą, konsultantas:
– informuoja, konsultuoja ir (ar) tarpininkauja sprendžiant su smurtu artimoje aplinkoje susijusius klausimus;
– suteikia psichologinę ir (ar) teisinę pagalbą. Jei reikia specializuotos psichologo ir (ar) teisininko pagalbos, su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu suderinamas konsultacijų laikas. Jei SPC nėra psichologo ir (ar) teisininko, SPC tarpininkauja, kad smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui būtų suteikta reikiama pagalba kitoje valstybės ir savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar nevyriausybinėje organizacijoje;
– suteikia informaciją apie galimybę gauti specializuotą kompleksinę pagalbą, kurią teikia SPC;
– kartu su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu sudaro veiksmų ir pagalbos priemonių planą;
– su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu suderina jam priimtiniausią galimą tolesnės specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo būdą;
– siekdami suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui bei užtikrinti teikiamos specializuotos kompleksinės pagalbos efektyvumą ir kompleksiškumą, prireikus bendradarbiauja su VTAS, savivaldybių įstaigomis, seniūnijomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą smurtą patyrusiems asmenims, įstaigomis ir (ar) organizacijomis, teikiančiomis laikino apgyvendinimo ar kitas būtinas paslaugas, su policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisinę pagalbą teikiančiomis įstaigomis ir institucijomis ir kt.;
– smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens prašymu tarpininkauja, kad smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui būtų suteikta medicininė pagalba.

Jei smurto aukomis ar liudininkais buvo vaikai

Jei paaiškėja, kad vaikai buvo smurto artimoje aplinkoje liudininkai ir (ar) vaikai gyvena aplinkoje, kurioje buvo smurtauta, ir (ar) buvo smurtauta tiesiogiai prieš juos, SPC konsultantai nedelsdami, ne vėliau kaip kitą SPC darbo dieną po informacijos paaiškėjimo momento, elektroniniu paštu arba telefonu praneša apie tai VTAS. Taip pat praneša policijai, jeigu smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo į SPC kreipėsi savarankiškai.

SPC kontaktai https://www.specializuotospagalboscentras.lt/

Specializuotos pagalbos centrų, 2017 metais teikiančių specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, sąrašas pagal savivaldybes

 

Eil. Nr. Savivaldybė Organizacijos pavadinimas Tel. Nr. El. pašto adresas
1. Akmenės r. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232 mvic@splius.lt
2. Alytaus m. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 645 45287 ammkc@aktv.lt
3. Alytaus r. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 645 45287 ammkc@aktv.lt
4. Anykščių r. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras 8 615 45464 anyksciumoterys@gmail.com
5. Birštono Asociacija „Kauno moterų draugija“ 8 603 89833 kmd.asoc@gmail.com
6. Biržų r. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius 8 699 86866 paramosnamai@gmail.com
7. Druskininkų Alytaus miesto moterų krizių centras 8 645 45287 ammkc@aktv.lt
8. Elektrėnų Moterų informacijos centras 8 52629003

8 650 95216

spc@lygus.lt
9. Ignalinos r. Visagino šeimos krizių centras 8 699 20069

8 686 60657

viltisvskc@gmail.com
10. Jonavos r. Moters pagalba moteriai 8 618 40044 info@moters-pagalba.lt
11. Joniškio r. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232 mvic@splius.lt
12. Jurbarko r. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras 8 446 61565

8 616 55877

taurage@moterscentras.w3.lt
13. Kaišiadorių r. Asociacija „Kauno moterų draugija“ 8 603 89833 kmd.asoc@gmail.com
14. Kalvarijos Marijampolės apskrities moters veikos centras 8 343 59525

8 633 55007

spc.mar@gmail.com
15. Kauno m. Kauno apskrities moterų krizių centras 8 679 31930 kaunoaspc@kamkc.lt
16. Kauno r. Asociacija „Kauno moterų draugija“ 8 603 89833 kmd.asoc@gmail.com
17. Kazlų Rūdos Marijampolės apskrities moters veiklos centras 8 343 59525

8 633 55007

spc.mar@gmail.com
18. Kelmės r. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras 8 446 61565

8 616 55877

taurage@moterscentras.w3.lt
19. Kėdainių r. Moters pagalba moteriai 8 618 40044 info@moters-pagalba.lt
20. Klaipėdos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras 8 46 350099

8 650 60094

kmn@moteriai.lt
21. Klaipėdos r. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras 8 445 78024

8 605 82331

kretingosmoterys@gmail.com
22. Kretingos r. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras 8 44578024

8 605 82331

kretingosmoterys@gmail.com
23. Kupiškio r. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius 8 699 86866 paramosnamai@gmail.com
24. Lazdijų r. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 645 45287 ammkc@aktv.lt
25. Marijampolės Marijampolės apskrities moters veiklos centras 8 343 59525

8 633 55007

spc.mar@gmail.com
26. Mažeikių r. Telšių krizių centras 8 609 02636

8 682 29459

8 444 74282

kriziucentras@gmail.com
27. Molėtų r. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras 8 615 45464 anyksciumoterys@gmail.com
28. Neringos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras 8 46 350099

8 650 60094

kmn@moteriai.lt
29. Pagėgių Koordinacinis centras „Gilė“ 8 610 10715 koordinaciniscentras@gmail.com
30. Pakruojo r. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232 mvic@splius.lt
31. Palangos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras 8 46 350099

8 650 60094

kmn@moteriai.lt
32. Panevėžio m. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius 8 699 86866 paramosnamai@gmail.com
33. Panevėžio r. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius 8 699 86866 paramosnamai@gmail.com
34. Pasvalio r. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius 8 699 86866 paramosnamai@gmail.com
35. Plungės r. Telšių krizių centras 8 609 02636

8 682 29459

8 444 74282

kriziucentras@gmail.com
34. Prienų r. Asociacija „Kauno moterų draugija“ 8 603 89833 kmd.asoc@gmail.com
37. Radviliškio r. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232 mvic@splius.lt
38. Raseinių r. Raseinių krizių centras 8 657 87475 info@kriziucentras.eu
39. Rietavo Telšių krizių centras 8 609 02636

8 68229459

8 444 74282

kriziucentras@gmail.com
40. Rokiškio r. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius 8 699 86866 paramosnamai@gmail.com
41. Skuodo r. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras 8 445 78024

8 605 82331

kretingosmoterys@gmail.com
42. Šakių r. Marijampolės apskrities moters veiklos centras 8 343 59525

8 633 55007

spc.mar@gmail.com
43. Šalčininkų r. Moterų informacijos centras 8 650 95216

8 52 629003

spc@lygus.lt
44. Šiaulių m. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232 mvic@splius.lt
45. Šiaulių r. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232 mvic@splius.lt
44 Šilalės r. Koordinacinis centras „Gilė“ 8 610 10715 koordinaciniscentras@gmail.com
47. Šilutės r. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras 8 445 78024

8 605 82331

kretingosmoterys@gmail.com
48. Širvintų r. Moterų informacijos centras 8 5 2629003

8 650 95216

spc@lygus.lt
49. Švenčionių r. Moterų informacijos centras 8 5 2629003

8 650 95216

spc@lygus.lt
50. Tauragės r. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras 8 446 61565

8 616 55877

taurage@moterscentras.w3.lt
51. Telšių r. Telšių krizių centras 8 609 02636

8 682 29459

8 444 74282

kriziucentras@gmail.com
52. Trakų r. Moterų informacijos centras 8 5 2629003

8 650 95216

spc@lygus.lt
53. Ukmergės r. Moters pagalba moteriai 8 618 40044 info@moters-pagalba.lt
54. Utenos r. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras 8 615 45464 anyksciumoterys@gmail.com
55. Varėnos r. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 645 45287 ammkc@aktv.lt
56. Vilkaviškio r. Marijampolės apskrities moters veiklos centras 8 34359525

8 633 55007

spc.mar@gmail.com
57. Vilniaus m. (išskyrus Naujininkų, Grigiškių, Naujosios Vilnius seniūnijas) Vilniaus moterų namai 8 5 2616380 vmotnam@vmotnam.lt
Vilniaus m. (Naujininkų, Grigiškių, Naujosios Vilnius seniūnijos) Moterų informacijos centras 8 5 2629003

8 650 95216

spc@lygus.lt
58. Vilniaus r. Moterų informacijos centras 8 5 2629003

8 650 95216

spc@lygus.lt
59. Visagino r. Visagino šeimos krizių centras 8 699 20069

8 686 60657

viltisvskc@gmail.com
60. Zarasų r. Visagino šeimos krizių centras 8 699 20069

8 686 60657

viltisvskc@gmail.com

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Kiti kontaktai

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims užtikrinama galimybė nemokamai naudotis emocinės pagalbos tarnybų paslaugomis, kurios yra pasiekiamos šiais kontaktais:

Emocinės paramos tarnyba Telefono numeris El. adresas Darbo laikas
 „Pagalbos moterims linija“  8 800 66366 pagalba@moteriai.lt kasdien visą parą
 „Vilties linija“  116 123  vilties.linija@gmail.com kasdien visą parą

SVARBU. bukstipri.lt – Vidaus reikalų ministerijos administruojama internetinė svetainė, skirta žmonėms, susidūrusiems su smurtu artimoje aplinkoje.

Bendrojo pagalbos centro numeris – 112.