MVIC veiklą vykdo Šiaulių mieste ir visame šiaurės Lietuvos regione.

Asociacija Moterų veiklos inovacijų centras (MVIC) įkurta 2002 m. lapkričio 25 dieną.

mvic_siauliai

MVIC veiklą vykdo Šiaulių mieste ir visame šiaurės Lietuvos regione.


Asociacija Moterų veiklos inovacijų centras (MVIC) įkurta 2002 m. lapkričio 25 dieną.

Organizacijos misija - kiekvienos moters saviraiškos skatinimas ir integracija į nuolat besikeičiantį gyvenimą, keičiantis ekonominėms, socialinėms sąlygoms bei vertybėms.

Tikslai - skatinti moterų ir vyrų bendradarbiavimą įgyvendinant lygiateisiškumo principus politikoje, versle, viešajame sektoriuje; pilietiškumo skatinimas- pagarba žmogaus teisėms ir pareigoms; ekonominė ir teisinė garantija šeimai; NVO plėtra ir bendradarbiavimas.

MVIC vykdo edukacinę, filantropinę, projektinę veiklą; organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus; skatina moteris aktyviau įsijungti į verslą.

Moterų veiklos inovacijų centras tai yra vieta, kur moterys gali susirinkti ir tikėtis gauti paramą bei būti suprastos spręsdamos įvairias problemas, su kuriomis susiduria.